Afbeelding
Foto: Staatsbosbeheer

Bomenkap in Haagse Bos

Algemeen

Afgelopen maandag is Staatsbosbeheer begonnen met de kap van bomen in het Haagse bos. Het doel van de kap is ‘de ontwikkeling van een soortenrijk, leeftijdsdivers en toekomstbesteding bos’, laat de natuurbeheerder weten.

Tijdens de werkzaamheden, die van 18 juli tot en met september zullen duren, zullen er steeds delen van het bos worden afgesloten voor bezoekers. Door de kap zullen omringende, vitalere bomen meer ruimte krijgen om hun bladerdak uit te breiden. Ook ontstaat er zo ruimte voor jonge bomen van andere soorten om een nieuwe generatie bos te vormen. Hierdoor ontstaat er zowel variatie in soort als in leeftijd, die het bos minder kwetsbaar maakt.

De bomen die er momenteel staan zijn nagenoeg allemaal pas geplant na de oorlog, waarin het oorspronkelijke bos bijna geheel gekapt werd, en zijn nu ongeveer 80 jaar oud. Er staan voornamelijk beuken en eiken maar die hebben het de laatste tijd zwaar door klimaatveranderingen, zoals hevige regenval afgewisseld met grote droogte, en een grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt en de bodem verzuurt. Door de kap ontstaat meer ruimte voor bomen die hier beter mee om kunnen gaan, zoals esdoorn, linde, tamme kastanje en zoete kers.