Afbeelding
Foto: PR

Ter inzage legging plannen winkelcentrum Duinzigt

Algemeen

Winkelcentrum Duinzigt moet vernieuwd worden. De eigenaar wil het winkelcentrum opknappen en nieuwe winkels en woningen bouwen. De volgende stap om deze vernieuwing mogelijk te maken is goedkeuring van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Vanaf dinsdag 12 september liggen het ontwerp-bestemmingsplan Willem Royaardsplein en de ontwerp-omgevingsvergunning voor winkelcentrum Duinzigt zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen hier een reactie op geven door het indienen van een zienswijze.

Op dinsdag 26 september van 18.00 uur tot 20.00 uur is er in de American Protestant Church Of The Hague, aan de Esther de Boer van Rijklaan 20, een inloopbijeenkomst. De gemeente vertelt dan samen met projectontwikkelaar WP Retail Invest over de plannen voor het winkelcentrum Duinzigt en het Willem Royaardsplein en beantwoorden vragen. Aanmelden voor deze inloopbijeenkomst is niet nodig,  binnenlopen is op ieder moment mogelijk tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

In het bestemmingsplan staat wat op een stuk grond mag gebeuren. Met een omgevingsvergunning krijgt iemand toestemming voor bouw, verbouwing of sloop. Voordat er een definitief besluit genomen wordt over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, worden deze ter inzage gelegd. De plannen liggen ter inzage van dinsdag 12 september tot en met maandag 23 oktober. Klik hier voor meer informatie.

Meest gelezen

Het Haagse Hout van deze week