Afbeelding
Foto: PR

Geen inheemse beplanting voor het Maria Stuartplein

Algemeen

Naar aanleiding van de motie ‘Natuurlijk groen’ van de Partij voor de Dieren heeft de gemeente laten weten dat er voor de voorgenomen beplanting op het Maria Stuartplein te weinig mogelijkheden zijn om zuiver inheemse soorten te gebruiken.

Het Maria Stuartplein staat bekend om de hoge schaduwdruk en sterke wind. Dit leidt in de winter tot relatief natte plantenbakken en in de zomer tot drogere omstandigheden. Vanwege deze unieke groeiomstandigheden is in het oorspronkelijke ontwerp gekozen voor cultivars van voornamelijk uitheemse planten die beter aangepast zijn aan dit type omgeving en naar verwachting goed zullen gedijen in de plantenbakken.

Na het bestuderen van de input van de externe deskundige, hebben de gemeentelijke deskundigen geconcludeerd dat de voorgestelde plantensoorten zeker kunnen bijdragen aan een ecologisch relevantere beplanting van gemeentelijk groen. Echter, met uitzondering van de struikklimop, zijn deze soorten onvoldoende geschikt voor de specifieke groeiomstandigheden die worden verwacht in de plantenbakken op het Maria Stuartplein.

Het college erkent de toegevoegde waarde van inheemse beplanting, maar voor de situatie op het Maria Stuartplein zijn echter weinig mogelijkheden om zuiver inheemse soorten te gebruiken.