Afbeelding
Foto: Den Haag

Volgende stap voor snelle OV-verbinding CID-Binckhorst

Algemeen

Het college heeft afgelopen week ingestemd met de komst van een snelle en hoogwaardige OV-verbinding over de Binckhorst, plus een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen voor dit gebied. De verbinding loopt van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Voorburg. Dit maakt straks de bouw van zeker 35.000 woningen in deze gebieden mogelijk. Vorig jaar november werd al bekend dat het Kabinet, de gemeente Den Haag en regiopartners samen een bedrag van bijna 600 miljoen in de tramverbinding investeren.

“In het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst willen we zeker 25.000 nieuwe woningen en 30.000 tot 35.000 nieuwe arbeidsplaatsen toevoegen. Deze gebieden zijn het economische hart van de Haagse regio met een groot nationaal belang. Met dit besluit zetten we een prachtige stap voor de aanleg van het regionale OV en daarmee de ontwikkeling van de regio”, aldus wethouder Robert van Asten.

De afgelopen jaren is er uitgebreid met bewoners, bedrijven en bezoekers van het gebied gesproken over de verkenning van de tramlijn over de Binckhorst. In 2020 zijn de eerste gesprekken begonnen, waarna in 2021 een platform voor bewoners en belanghebbenden is opgericht. Afgelopen maand zijn een drietal informatieavonden georganiseerd in het nieuwe informatiecentrum Binckhorst. Op deze avonden zijn ondernemers, inwoners en belangstellenden nogmaals meegenomen in de plannen en konden zij hun vragen stellen.

Het voorkeursalternatief is nu vastgesteld door de betrokken colleges van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De plannen worden voor de zomer behandeld door de gemeenteraden van deze gemeenten. Bij goedkeuring door de gemeenteraden zullen de plannen de komende jaren verder worden uitgewerkt, samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.