Afbeelding
Foto: PR

Lintjesregen daalt ook neer in Haagse Hout

Algemeen

Vandaag werden tijdens de jaarlijkse lintjesregen, traditiegetrouw weer een aantal bijzondere mensen uit Den Haag verrast met een Koninklijke onderscheiding, vanuit theater Diligentia op het Lange Voorhout. Onder de 35 gegadigden waren ook een aantal mensen die zich vol passie belangeloos inzetten voor activiteiten en verbeteringen in stadsdeel Haagse Hout.


Gerrit van Straalen, al heel lang bestuurslid van ContactClub Benoordenhout 55+, werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij begeleidt onder andere excursies naar tentoonstellingen in het hele land; is redacteur van de nieuwsbrief en penningmeester. Dat niet alleen. Van Straalen is scriba van de kerkenraad van de Duinzichtkerk en betrokken bij tal van commissies en activiteiten. Ook op andere vlakken is hij actief: bij de vereniging van oud-werknemers van Shell automatiseerde hij het ledenbestand. Was penningmeester, lid van de medezeggenschapsraad én voorleesvader bij de Oranje Nassauschool. “Actief, innemend en bescheiden”, aldus burgemeester Jan van Zanen in zijn toespraak.


Jurriaan Wouters stond aan de wieg van het buurtpreventieteam en de burgerhulpverlening in Bezuidenhout en is vrijwilliger bij het ‘veteranen search team’. Vandaag werd hij voor onder meer deze werkzaamheden vereerd met de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als onvermoeibaar strijder voor slachtoffers van oorlogen en vervolgingen, maakte hij bijvoorbeeld websites, als digitaal monument, voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Bezuidenhout en slachtoffers en gesneuvelde strijdmakkers uit diverse tijdperken. Zo gedetailleerd, dat beide zijn opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Wouters is verder initiator van een oorlogsmonument in Bezuidenhout en strijdt voor een Nationaal Ereveld in Den Haag. Is betrokken bij het plaatsen van ‘struikelstenen’ in Bezuidenhout en plaatst zelf herdenkingsbordjes op huizen, waar vroeger een oorlogsslachtoffer woonde.


Jos van Leeuwen, werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn rol als dé fotograaf in Den Haag. Hij was pas 16 toen zijn eerste persfoto in de Haagsche Courant verscheen. Behalve als onvermoeibaar persfotograaf staat Van Leeuwen bekend als een behulpzaam en onbaatzuchtig mens. Hij geeft les aan de Haagse Weekendschool en helpt leerlingen Journalistiek. Stelt zijn foto’s voor training ter beschikking van hulpdiensten, zoals de brandweer. En dierbaar zijn de foto’s die hij sinds meer dan een halve eeuw maakt voor de Stichting Dierenambulance & Hospitaal Den Haag. Hij documenteert niet alleen het leven in Den Haag in beelden, hij deelt die beelden en zijn kennis met grote gulheid.

De lintjesregen vindt zoals gebruikelijk plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, op 26 april. In heel Nederland worden mensen gedecoreerd die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor onze samenleving.