Adverteren

Het Haagse Hout is hét huis-aan-huisblad voor de wijken Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot in het stadsdeel het Haagse Hout in Den Haag. Verschijnt in de oneven weken op woensdag.

Aanleveren

Reserveringen voor een advertentie ontvangen wij graag voor vrijdag 16.00 uur. De deadline voor het aanleveren van de advertentie is dinsdag 10.00 uur.

Ook drukwerk

Heeft u vragen met betrekking tot adverteren in Het Haagse Hout en/of (verspreiding van) drukwerk dan kunt u e-mailen naar: advertenties@het-haagsehout.nl. Of neem telefonisch contact op met Patrick den Heijer, telefoon: 06-33726633.